รายงานการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการใช้กระดาษสาเพื่อพัฒนางานด้านการอนุรักษ์เอกสารและหนังสือของหอสมุดแห่งชาติ

Files

Citation

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, “รายงานการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการใช้กระดาษสาเพื่อพัฒนางานด้านการอนุรักษ์เอกสารและหนังสือของหอสมุดแห่งชาติ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 19, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17782.