การอ่านและการแปลภาษาโบราณ: ภาษาบาลี

Files

Citation

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก, “การอ่านและการแปลภาษาโบราณ: ภาษาบาลี,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 26, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17774.