ระยะทางเสด็จประพาสลำแม่น้ำน้อยและลำแม่น้ำใหญ่่ มณฑลกรุงเก่าและมณฑลนครสวรรค์

Files

Citation

โบราณราชธานินทร์,พระยา (พร เดชะคุปต์), “ระยะทางเสด็จประพาสลำแม่น้ำน้อยและลำแม่น้ำใหญ่่ มณฑลกรุงเก่าและมณฑลนครสวรรค์,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 24, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17718.