412.สตฺตตปฺปกรณาภิธมฺม (ธมฺมสงคิณี_ปฏฐาน)

Files

Collection:

Citation

“412.สตฺตตปฺปกรณาภิธมฺม (ธมฺมสงคิณี_ปฏฐาน),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 5, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17705.