403.ภิกฺขุปาติโมกฺข (พระปาติโมกข์)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 403-404 พระพุทธพจน์ เป็นผู้แต่ง and เรื่องที่ 407 หมอชาญ ,พ่อพลอยและภรรยา เป็นผู้สร้าง, “403.ภิกฺขุปาติโมกฺข (พระปาติโมกข์),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 1, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17704.