402.สงฺคีติกถา (พฺรปถมสามนฺตปาสาทิกสงฺคายนาย_พฺรปญฺจมสงฺคายนายํนิฏฺฐิตํ)

Files

Collection:

Citation

เจ้าอธิการลอย,พ่อเล็ก,แม่เง็ก,นายแก้ว,นางนวล เป็นผู้สร้าง , “402.สงฺคีติกถา (พฺรปถมสามนฺตปาสาทิกสงฺคายนาย_พฺรปญฺจมสงฺคายนายํนิฏฺฐิตํ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 6, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17703.