390.โพธิปกฺขิยธมฺม (พฺรโพธิปกฺขิยธรรม_จตุอิทธิบาท_พฺรโพธิปกฺขิยธรรมปญฺจพล)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 392 เจ้าต้น นางปราง เป็นผู้สร้าง, “390.โพธิปกฺขิยธมฺม (พฺรโพธิปกฺขิยธรรม_จตุอิทธิบาท_พฺรโพธิปกฺขิยธรรมปญฺจพล),” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 28, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17702.