389.สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พฺรสงฺคิณีปกรณํสํเขเปน_นิฏฺฐิตํ_พฺรสมนฺตมหาปฏฺฐาน)

Files

Collection:

Citation

“389.สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พฺรสงฺคิณีปกรณํสํเขเปน_นิฏฺฐิตํ_พฺรสมนฺตมหาปฏฺฐาน),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 5, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17701.