388. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีปกรณ_พฺรมหาปฏฺฐาน_ปกรณา)

Files

Collection:

Citation

“388. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีปกรณ_พฺรมหาปฏฺฐาน_ปกรณา) ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 16, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17700.