374.จตุปาริสุทฺธิสีลกถา (จตุปาริสุทธิสีล)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 379 ผู้ใหญ่ปา ,นายเยี้ยมและชาวบ้าน เป็นผู้สร้าง, เรื่องที่ 381 แม่หลีง,นายนิ้ด,บุตร จันทรโชติ เป็นผู้สร้าง, and เรื่องที่ 382 นายหมวก เป็นผู้สร้าง, “374.จตุปาริสุทฺธิสีลกถา (จตุปาริสุทธิสีล) ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 24, 2023, http://digital.nlt.go.th/items/show/17699.