372.กจฺจายนมูล (มูลกจ์จาย อาขยาต_อุณาทิ)

Files

Collection:

Citation

“372.กจฺจายนมูล (มูลกจ์จาย อาขยาต_อุณาทิ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 17, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17696.