356.สงฺคีติกถา (เนะเสจกฺดี ปภมสงฺคายนาตฺรูพฺรกสฺสป)

Files

Collection:

Citation

“356.สงฺคีติกถา (เนะเสจกฺดี ปภมสงฺคายนาตฺรูพฺรกสฺสป),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 6, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17692.