352.มหานิปาตวณฺณนา (ทสชาติ) ชาตกฏฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระมโหสถปณฺฑิตชาฏก)

Files

Collection:

Citation

พระอนุรุทธาจารย์ เป็นผู้แต่ง, “352.มหานิปาตวณฺณนา (ทสชาติ) ชาตกฏฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระมโหสถปณฺฑิตชาฏก),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 1, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17688.