351.อภิธมฺมตฺถสงฺคห (พฺรอภิธมฺมตฺถสงฺคหปริเฉท 1-9 )

Files

Collection:

Citation

พระอนุรุทธาจารย์ เป็นผู้แต่ง, “351.อภิธมฺมตฺถสงฺคห (พฺรอภิธมฺมตฺถสงฺคหปริเฉท 1-9 ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 15, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17687.