350.อภิธมฺมตฺถสงฺคห (พฺรอภิธมฺมตฺถสงฺคหปริเฉท 1-9)

Files

Collection:

Citation

พระอนุรุทธาจารย์ เป็นผู้แต่ง, “350.อภิธมฺมตฺถสงฺคห (พฺรอภิธมฺมตฺถสงฺคหปริเฉท 1-9),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 15, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17686.