334.มหานิปาต (คาถาพัน) ชาตกปาลิ ขุททกนิกาย (พฺรมหาเวสสนตรชาฏกคาถาพันขั้นต้น ทสวร_มหาวร)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 334 พระพุทธพจน์ เป็นผู้แต่ง , เรื่องที่ 335 – 336 พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้แต่ง, and เรื่องที่ 340 แม่เฉ่ง เป็นผู้สร้าง เมื่อ พ.ศ.2456 (ร.6), “334.มหานิปาต (คาถาพัน) ชาตกปาลิ ขุททกนิกาย (พฺรมหาเวสสนตรชาฏกคาถาพันขั้นต้น ทสวร_มหาวร),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 17, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17680.