331.ปฐมสงฺคีติกถา (พระปฐมสังคายนาย_พระปฐมสงฺคีติสุตฺตนตาภิธมฺม)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 331พระใบฎีกาสม , พระวิน , นายเพ่ง , นางสม , นายเหลือ , แม่ห่วย เป็นผู้สร้าง and เรื่องที่ 332 เจ้าอธิการเยื่อ เป็นผู้สร้าง, “331.ปฐมสงฺคีติกถา (พระปฐมสังคายนาย_พระปฐมสงฺคีติสุตฺตนตาภิธมฺม),” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 26, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17679.