324.มหาวํส (พฺรมหาวงส)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 324 พระมหานามะ เป็นผู้แต่ง and เรื่องที่ 325 นายเหลียง นางออบ เป็นผู้สร้าง เมื่อ พ.ศ.2464 (ร.6), “324.มหาวํส (พฺรมหาวงส) ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 1, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17678.