322.วิมานวตฺถุปาลิ ขุทฺทกนิกาย (วิมานวตฺถุ)

Files

Collection:

Citation

“322.วิมานวตฺถุปาลิ ขุทฺทกนิกาย (วิมานวตฺถุ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 26, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17677.