306. มิลินฺทปญหาปาลิ ขุทฺทกนิกาย (มิดินฺทปญฺหา_พระนาคเสนเถรปญหา)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 306 พระมหาติปิฎกจุฬาภัย เป็นผู้แต่ง นายเหลือ แม่ห่วย เป็นผู้สร้าง et al., “306. มิลินฺทปญหาปาลิ ขุทฺทกนิกาย (มิดินฺทปญฺหา_พระนาคเสนเถรปญหา),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 19, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17674.