286. ติลกฺขณกถา (พฺรไตรลกขณ)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 286 นายสรวย นางหลาย เป็นผู้สร้าง เมื่อปีพ.ศ.2465 (ร.6), เรื่องที่ 286 พระสมุห์สม พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา เป็นผู้สร้าง เมื่อปีพ.ศ.2470 (ร.7), and เรื่องที่ 286 พระพุทธพจน์ เป็นผู้แต่ง, “286. ติลกฺขณกถา (พฺรไตรลกขณ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 17, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17671.