278. นิพฺพานสุตฺ๖ (นิพพานสูตร)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 278 นางโม จีนเจียว อำแดงจีด เป็นผู้สร้าง เรื่องที่ 282 นายแดง เป็นผู้สร้าง and เรื่องที่ 282 นายแดง เป็นผู้สร้าง, “278. นิพฺพานสุตฺ๖ (นิพพานสูตร),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 18, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17669.