272. โพธิปกฺขิยธรมฺม (โพธิปักขิยธรรมจตุสติปัฏฐานสูตรเผ็จ_อัฏฐังคิกมัคคเผด็จ)

Files

Collection:

Citation

“272. โพธิปกฺขิยธรมฺม (โพธิปักขิยธรรมจตุสติปัฏฐานสูตรเผ็จ_อัฏฐังคิกมัคคเผด็จ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed January 16, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17664.