260. สงฺคีติกถา (พฺรปถามนฺตปาสาพิกมนฺตทิภ สงฺคายนา ขั้นต้น)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 261 พระพุทธพจน์ เป็นผู้แต่ง, “260. สงฺคีติกถา (พฺรปถามนฺตปาสาพิกมนฺตทิภ สงฺคายนา ขั้นต้น),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 3, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17658.