233. สุทฺโรวาทกถา (พรสุนทโรวาทกถา)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 233 ผู้ใหญ่เสน แม่คิม เป็นผู้สร้าง, เรื่องที่ 234 พระศรีมงคลจารย์ เป็นผู้สร้าง, and เรื่องที่ 235,236 ท่านอธิการลอย วัดหนองโพรง เป็นผู้สร้าง, “233. สุทฺโรวาทกถา (พรสุนทโรวาทกถา),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 6, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17654.