227. อคติกถา(พฺรอคติกถา)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 227 นางเล็ก นางสวน เป็นผู้สร้าง and เรื่องที่ 232 พ่ออำ แม่อิ่ม หนูยิม เป็นผู้สร้าง, “227. อคติกถา(พฺรอคติกถา),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 6, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17653.