221. เทโวโรหนกถา(เทโวโรหนกถา)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 224 นายสุกโสด เป็นผู้สร้าง, เรื่องที่ 225 นายเส้น นางตุ้ม หมอตั้ม น้อย เป็นผู้สร้าง เมื่อปีพ.ศ. 2452 (ร.5), and เรื่องที่ 226 นางเล็ก เป็นผู้สร้าง เมื่อปีพ.ศ. 2446 (ร.5), “221. เทโวโรหนกถา(เทโวโรหนกถา),” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 26, 2023, http://digital.nlt.go.th/items/show/17652.