220. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พระอภิธมฺมสงฺคิณีเขป_พฺระยมก)

Files

Collection:

Citation

จีนนุ่น แม่ทิ้ม แม่เจียม เป็นผู้สร้าง , “220. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พระอภิธมฺมสงฺคิณีเขป_พฺระยมก),” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 24, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17651.