219. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พระอภิธมฺมสงฺคิณี_พฺระยมก)

Files

Collection:

Citation

จีนคง ยาวอิง นางเอียง จีนอุ่น นางกิม เป็นผู้สร้าง, “219. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พระอภิธมฺมสงฺคิณี_พฺระยมก),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 7, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17650.