217. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีต้น_พฺระมหาปฏฺฐานปกรณา)

Files

Collection:

Citation

นางจีน นางนิต นางลิมป์ ลีกาไต๊ สีกาหมา จีนก๊ก อำแดงจุ่ย เป็นผู้สร้าง, “217. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีต้น_พฺระมหาปฏฺฐานปกรณา),” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 24, 2023, http://digital.nlt.go.th/items/show/17648.