216. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีปริจฺเฉท_พฺระมหาปฏฺฐานปริจฺเฉท)

Files

Collection:

Citation

แม่สุ่น จีนเอี่ยม นางนิ่ม นายพร เจ๊ตาบ เจ๊เตียน เป็นผู้สร้าง , “216. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีปริจฺเฉท_พฺระมหาปฏฺฐานปริจฺเฉท),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 5, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17647.