215. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณี_พระยมก).

Files

Collection:

Citation

นายจ้อน นางชุนเหลียน นายพร เจ๊ตาบ เจ๊เตียน เป็นผู้สร้าง , “215. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณี_พระยมก).,” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 24, 2023, http://digital.nlt.go.th/items/show/17646.