209. ทฺวาทสปริตฺต(พฺรทวทาสปฺริตฺตํ)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 209 พระพุทธพจน์ เป็นผู้แต่ง et al., “209. ทฺวาทสปริตฺต(พฺรทวทาสปฺริตฺตํ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 5, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17639.