208. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีปริจฺเฉท)_พฺระมหาปฏฺฐานปจฺจปกรณา).

Files

Collection:

Citation

แม่เจียม, จีนจุ๋น,อำแดงนิ่ม, นายจ้อน,นางชุนเหลียน เป็นผู้สร้าง, “208. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีปริจฺเฉท)_พฺระมหาปฏฺฐานปจฺจปกรณา).,” D-Library | National Library of Thailand, accessed January 21, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17638.