207. มหานิปาต(คาถาพัน)ชาดกปาลิ ขุททกนิกาย (พฺรมหาเวสสันฺชาฎกกถาพัน ขั้นปลาย กุมาร_นครกัณฑ์

Files

Collection:

Citation

พระพุทธพจน์ เป็นผู้แต่ง, อำแดงไร เป็นผู้สร้าง เมื่อพ.ศ.2437 (ร.5), “207. มหานิปาต(คาถาพัน)ชาดกปาลิ ขุททกนิกาย (พฺรมหาเวสสันฺชาฎกกถาพัน ขั้นปลาย กุมาร_นครกัณฑ์,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 6, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17637.