206. มหานิปาต(คาถาพัน)ชาดกปาลิ ขุททกนิกาย (พฺรมหาเวสสันฺชาฎกกถาพัน ขั้นต้น ทสว_มหาวน

Files

Collection:

Citation

จีนนิด, อำแดงโถ เป็นผู้สร้าง, “206. มหานิปาต(คาถาพัน)ชาดกปาลิ ขุททกนิกาย (พฺรมหาเวสสันฺชาฎกกถาพัน ขั้นต้น ทสว_มหาวน,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 23, 2021, http://digital.nlt.go.th/items/show/17636.