205. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีปริเฉท_พฺระสมนฺตมหาปฏฐาน).

Files

Collection:

Citation

พ่อสุก,แม่ยิ้ม,นางนิ่ม,แม่สุน,จีนเอี่ยม, นายพร เป็นผู้สร้าง, “205. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีปริเฉท_พฺระสมนฺตมหาปฏฐาน).,” D-Library | National Library of Thailand, accessed January 20, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17635.