204. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณี_พฺระสมนฺตมหาปฏฐานปริเฉท).

Files

Collection:

Citation

แม่เจียม, จีนจุ๋น,แม่ทิม, นายจ้อน,นางชุนเหลียน เป็นผู้สร้าง, “204. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณี_พฺระสมนฺตมหาปฏฐานปริเฉท).,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 9, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17634.