203. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีปริเฉท_พฺระสมนฺตมหาปฏฐาน).

Files

Collection:

Citation

หลวงศรีสงคราม, นางนิ่ม, จีนเก่า,อำแดงนิ่ม, นายจ้อน,นางชุนเหลียน เป็นผู้สร้าง, “203. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีปริเฉท_พฺระสมนฺตมหาปฏฐาน).,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 1, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17633.