199. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีปรกณ_พฺระสมนฺตมหาปฏฐานปริจฺเฉท).

Files

Collection:

Citation

หลวงศรีสงคราม, นายชุน, อำแดงจีน, นายนิด-นางลิ้ม เป็นผู้สร้าง, “199. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีปรกณ_พฺระสมนฺตมหาปฏฐานปริจฺเฉท).,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 9, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17631.