198. มงฺคลตฺถทีปนี(พระมงฺคลทีปนีอฎฺฐกถามงคลสูตร)

Files

Collection:

Citation

พระศิริมังคลาจารย์ เป็นผู้แต่ง, “198. มงฺคลตฺถทีปนี(พระมงฺคลทีปนีอฎฺฐกถามงคลสูตร),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 6, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17630.