195. นิพพฺสุตต(พฺรนิพพานสูตรบิปูโณนิฎฺฐิตา)

Files

Collection:

Citation

“195. นิพพฺสุตต(พฺรนิพพานสูตรบิปูโณนิฎฺฐิตา),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 18, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17629.