194. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรธมฺมสงฺคิณีปรกณ_พฺระสมนฺตมหาปฏฐาน).

Files

Collection:

Citation

แม่เจียม, นายชุน, อำแดงจีน เป็นผู้สร้าง, “194. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรธมฺมสงฺคิณีปรกณ_พฺระสมนฺตมหาปฏฐาน).,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 6, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17628.