191. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺระอภิธธมฺมสงฺคิณีปกรณาเผด็จ_พระสมนฺตมหาปกรณ).

Files

Collection:

Citation

“191. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺระอภิธธมฺมสงฺคิณีปกรณาเผด็จ_พระสมนฺตมหาปกรณ).,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 5, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17626.