190. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีปรกณ_พฺระสมนฺตมหาปฏฐาน).

Files

Collection:

Citation

แม่เจียม นายราย, อำแดงกิด เป็นผู้สร้าง, “190. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีปรกณ_พฺระสมนฺตมหาปฏฐาน).,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 26, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17625.