189. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีปริจฺเฉท_พฺระมหาปฎฺฐานวนนฺตนยฺย).

Files

Collection:

Citation

จีนจัน, อำแดงแก้ว เป็นผู้สร้าง, “189. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีปริจฺเฉท_พฺระมหาปฎฺฐานวนนฺตนยฺย).,” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 24, 2023, http://digital.nlt.go.th/items/show/17624.