188. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีปริจฺเฉท_พฺรฺมหาปฎฺฐาน).

Files

Collection:

Citation

“188. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีปริจฺเฉท_พฺรฺมหาปฎฺฐาน).,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 5, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17623.