187. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺระอภิธมฺมสงฺคิณีปกรณาเผด็จ_พระสมนฺตมหาปฺฐานปกรณเผด็จ).

Files

Collection:

Citation

นางทิพย์ นางสุพรรณ สร้าง, “187. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺระอภิธมฺมสงฺคิณีปกรณาเผด็จ_พระสมนฺตมหาปฺฐานปกรณเผด็จ).,” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 24, 2023, http://digital.nlt.go.th/items/show/17622.