185. นิพฺพานสุตฺต(พระนิพพานสูตร)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 186 เจ้าอธการปาน, เจ้าอธิการลอย, จีนจิน, อำแดงสุก เป็นผู้สร้าง, “185. นิพฺพานสุตฺต(พระนิพพานสูตร),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 18, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17621.