184. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมภิธมฺมสงฺคิณีปริจฺเฉท_พฺรฺมหาปฎฺฐาน).

Files

Collection:

Citation

“184. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรอภิธมฺมภิธมฺมสงฺคิณีปริจฺเฉท_พฺรฺมหาปฎฺฐาน).,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 6, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17620.